Hoe zit het nu echt met het brandrisico?

Op 9 mei hebben we het weer kunnen zien bij Kassa.
Verenigingen van huiseigenaren maken zich (blijkbaar) ernstig zorgen over de veiligheid.
Elektrische auto’s, en daarvan komen er steeds meer, willen opladen waar zij parkeren.
Dat is dan, in dit geval,  op hun parkeerplaats in de parkeerruimte (kelder) van het appartementencomplex,

Hoewel er eigenlijk nog nauwelijks echt iets mis is gegaan terwijl er inmiddels een dikke miljoen Tesla’s rondrijden, komt deze vraag toch steeds weer terug.
Wij hebben voor u uitgezocht hoe het nu werkelijk zit met het brandrisico wanneer elektrische auto’s worden opgeladen.
Laten we wel vooropstellen dat we er van uit gaan dat de aansluiting voldoet aan de eisen.
(In een uitzending werd terloops genoemd dat er heel oude aansluitingen zijn en ook dat er snoertjes lopen van particuliere bewoners.
Natuurlijk moet dit in orde zijn. De aansluiting moet aan de eisen voldoen. Zoniet, dan is het logisch dat er iets ondernomen wordt.)

Dit onderscheid moeten we wel maken. Maar als dan de aansluiting aan de eisen voldoet, dan komt de vraag hoe het zit met de brandveiligheid van elektrische auto’s.

Even wat statistiek:

De kans dat een auto, welke dan ook,  in brand vliegt is heel klein.
Toch gebeurt het en met vele tientallen miljoenen auto’s op de wereld komt het natuurlijk honderden keren op een dag voor.

Tesla houdt hier cijfers van bij en spiegelt deze aan de statistieken.

Zo lezen we hier

“From 2012 – 2019, there has been approximately one Tesla vehicle fire for every 175 million miles traveled. By comparison, data from the National Fire Protection Association (NFPA) and U.S. Department of Transportation shows that in the United States there is a vehicle fire for every 19 million miles traveled.

In order to provide an apt comparison to NFPA data, Tesla’s data set includes instances of vehicle fires caused by structure fires, arson, and other things unrelated to the vehicle, which account for some of the Tesla vehicle fires over this time period.”

Hieruit komt onmiskenbaar naar voren dat elektrische auto’s beslist niet vaker in brand vliegen dan brandstofauto’s.
Sterker nog, de kans dat een elektrische auto, in vergelijking met een brandstofauto, in brand vliegt is maar net iets meer dan een tiende, volgens dezelfde statistieken.

Er is wel een kanttekening bij te maken.
Omdat Tesla’s een bepaalde categorie zijn, doorgaans nog maar hooguit een paar jaar oud, met een goede onderhoudstoestand, kan dat het beeld iets beïnvloeden en zijn de cijfers wat geflatteerd. Meer ook niet meer dan dat.
Dat maakt hooguit de kans van bijna 1 op 10 iets groter maar dan zal het altijd nog zo zijn dat elektrische auto’s veel minder snel in brand vliegen dan brandstofauto’s.

Blussen

Tenslotte vraagt het blussen van een elektrische auto, of liever gezegd de batterij want het vraagt pas als (ook) de batterij in brand vliegt, speciale aandacht. Maar ook daar heeft de brandweer inmiddels ook een blusmethode voor ontwikkeld.

Onnodige zorg

Daarom is het een groot probleem dat de Verenigingen van Eigenaren (al dan niet bewust) in verwarring worden gehouden.
Dat is niet nodig, er vliegt nagenoeg nooit een elektrische auto in brand tijdens het laden.
Dan zou je ook LPG auto’s kritischer mogen bekijken.

Misschien speelt hierbij ook mee dat als er ergens ter wereld, waar dan ook,  een Tesla in brand vliegt, dat gelijk wereldnieuws is!
Dat levert veel aandacht op en klikjes. En die tellen voor de inkomsten (ad revenues).

(De laatste geregistreerde brand was overigens van april 2019 en de toedracht daar is nog steeds onduidelijk)

Er wordt dus te pas en te onpas als “bezwaar” tegen elektrische auto’s genoemd dat deze in brand vliegen, wat absoluut niet meer is dan een fabel want er is geen enkele reden om aan te nemen dat een elektrische auto vaker in brand vliegt dan brandstofauto’s.
Dat geldt zowel wanneer deze in een crash betrokken zijn als wanneer ze geparkeerd staan of staan te laden.

Het was beter geweest als men zich er wat meer in had verdiept en ook dat men zou afwachten wat er door deskundigen op 27 mei besproken zal worden tijdens een webinar.

Samen met de VeR, de Vereniging van Elektrische rijders en de branchevereniging Doet verwonderen wij ons over het voorbarige karakter van wat er in de uitzending werd verteld.
Het was dan ook zeker beter geweest om eerst het komende webinar, waar alle aspecten aan de orde kunnen komen, af te wachten.

Voorlopig is het (wederom) een storm in een glas water.

Hieronder de uitnodiging voor het webinar. We gaan er natuurlijk (virtueel) naartoe!