Klimaat en luchtkwaliteit

Men zegt: Elektrisch rijden is niet schoon want de elektriciteit wordt in “vieze” centrales opgewekt en de uitstoot wordt alleen maar verplaatst.

Het is in dit verband goed om te weten dat er ruwweg twee soorten uitstoot zijn

CO2

Daar moeten we niet teveel van hebben, maar hiervan worden we niet ziek. Het zorgt wel voor opwarming van de aarde met alle gevolgen die we nu zien.

Giftige stoffen

We worden wel ziek van andere stoffen die uit een uitlaat komen, zoals roetdeeltjes, stikstof en andere giftige stoffen. Die laatste uitstoot wordt in de klimaatdiscussie wat onder het tapijt geveegd, maar is wel waar de lucht in de steden vuil van wordt en waar mensen die dat veel inademen, zoals fietsers en voetgangers, ziek van worden.
Wat de uitstoot door een kolencentrale of gascentrale betreft, zelfs als die net zo groot zou zijn als die uit een uitlaat, wat hebben we dan liever? Uitstoot die op daarvoor aangewezen locaties en gecontroleerd plaatsvindt of op elke plaats waar een auto rijdt. In binnensteden, bij het schoolplein, in tunnels, in parkings etc. Die uitstoot ademen we allemaal in.Tenslotte, hoe groen de stroom is wordt bepaald door de stroommix. Welk aandeel daarvan komt uit kolen of gas en welk deel uit duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld zon en wind? Het aandeel van de duurzame bronnen is nog niet zo groot maar neemt steeds verder toe.

Een goed en verhelderend artikel hier.