Een Nieuwsbrief is een periodiek verschijnend medium waarin de ontvanger op de hoogte wordt gehouden van de gang van zaken.

Het kan zowel op papier als, wat tegenwoordig gebruikelijk is, digitaal.

Men ontvangt dan een email, verzonden vanuit bijvoorbeeld “Mailchimp”.