In de navigatie in elke Tesla zijn alle Superchargers opgenomen. Naast uiteraard het geven van een navigatiemogelijkheid wordt ook uitgerekend hoe lang de reis duurt en met hoeveel restcapaciteit men daar aankomt.