Forum en Vragen voor deskundigen

Er is veel kennis aanwezig aan de ene kant, bij onze redactie en de wat ervaren leden, en aan de andere kant leven er vragen bij de nieuwe berijders.

We pakken dit aan, op twee fronten:

Forum

Wij stellen onze leden graag in de gelegenheid om met elkaar digitaal te overleggen.

Dat kan over van alles gaan.

Denk aan vragen naar en delen van ervaringen, uitwisselen foto’s tot het vragen naar en aanbieden van nuttige items als sneeuwkettingen, dakdragers, velgen etc.

Op het forum is dat allemaal mogelijk.

Probeer het gerust eens uit.

Vragen voor deskundigen

Binnen onze redactie en daarbuiten binnen onze leden en externe relaties zit enorm veel kennis.

Heb je een vraag over bijvoorbeeld Tesla in het algemeen, de werking van je Tesla, batterijen en hoe die het beste te behandelen, fiscale kwesties, verzekeringskwesties etc. stel deze.

Een van onze deskundigen zal de vraag beantwoorden en alle vragen worden natuurlijk bewaard.

Wat van belang is op andere plaatsen op de website komt daar dan zeker ook te staan.

Forum
Vragen